Fagligt Program

På universitetet vil du på de sundhedsvidenskabelige uddannelser støde på nye teoretiske fag såsom anatomi og fysiologi, og praktiske fag såsom færdighedstræning.

Undervisningen på campen vil give dig en smagsprøve på både teorien, men også de praktiske fag. Der vil være forlæsninger, færdighedstræning, case-arbejde og udflugter. Hver dag vil vi tage dig igennem et nyt emne om kroppen og de praktiske øvelse der dertil hører. Vi bestræber os på at lave så lidt stillesiddende undervisning som muligt, da vi mener, at man lærer mest, hvis man får lov til at få tingene i hænderne og får tid til at reflektere over teorien.

Nerve-dag

Der vil være en dag om nerver, hvor vi vil gennemgå nervers opbygning og funktion samt gå i dybden med nogle spændene nervebaner. Derudover vil vi gennemgå de dertil hørende neurologiske undersøgelser. Du vil blive i stand til at lokalisere en skades lokation i rygmarven, forstå hvordan smerte ledes fra skadestedet til hjernen, beskrive hvordan en bevægelse igangsættes fra hjerne til muskel og meget mere.

Organ-dag

På organ-dagen vil vi gennemgå organerne i bughulen og madens vej fra mund til anus. Derudover håber vi på, at have en demonstration af hvordan en obduktion foregår, så du kan se hvordan de enkelte organer er placeret i kroppen og ser ud i frisk tilstand (dette vil blive udført på en gris). Du vil blive i stand til at forklare hvorfor man bliver gul i huden ved leverskade, hvordan mavesækken bidrager til fordøjelse, hvorfor man kan overleve med én nyre og meget mere.

Bevægapparats-dag

På denne dag vil muskelfysiologi blive introduceret, så du kan få en forståelse af, hvordan en muskel er opbygget og hvordan den arbejder. Derudover vil vi gennemgå, hvordan man klassificerer en muskel i sundhedsvidenskaben. Yderligere vil I blive undervist i førsthjælp af ledskader og suturering (lægesprog for at sy ;)). Du vil blive i stand til at forklare hvordan muskler aktiveres af nerver, vurdere om der er tale om forstuvning eller benbrud og vurdere hvornår en en skade skal på skadestuen og sys samt meget mere.

På denne dag får vi også besøg af en forsker, som vil snakke om neuromuskulære sygdomme, altså sygdomme hvor der er en defekt i ledningssystemet fra hjerne til muskel.

Hjerte-dag

På hjerte-dagen vil vi gennemgå hjertets opbygning, funktion og udvikling. Derudover skal vi også dissekere et hjerte, måle blodtryk manuelt og stetoskoperer. Du vil blive i stand til at forklare forskellen på det føtale kredsløb og voksne kredsløb, beskrive hvordan en blodtryksmåler fungerer, lytte efter mislyde og meget mere.

Manuel blodtryksmåling

Hormon-dag

Denne dag vil du blive introduceret til en af kroppens signaleringsveje. Vi vil her kigge på sammenspillet mellem frigivelse af hormoner til den ønskede ændring i kroppen. Vi vil heri også kigge lidt nærmere på de underliggende mekanismer og hvordan vi kan påvirke dem. Du vil blive i stand til at forklare positiv og negativ feedback, tegne et hormon-loop, forstå hvorfor nogle mennekser bliver ekstremt høje og meget mere.

Medicinsk mikrobiologi

Her vil I blive introduceret til mikroorganismer, der kan forårsage sygdom hos mennesker. Du vil blive i stand til at forklare hvorfor nogle mikroorganismer et sted på kroppen er gavnlige, mens de et andet sted er livsfarlige samt genkende specifikke mikroorganismer i mikroskop og på agarplader og selvfølgelig meget mere :)

Der kan forekomme ændringer af dagsprogrammerne

Denne side er sidst opdateret d. 5. marts 2024 af ANLI